استقبال رسمی رئیس جمهور ِونزوئلا از آیت‌الله رئیسی


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا در محل کاخ ریاست جمهوری این کشور موسوم به «میرا فلورس» به صورت رسمی از آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور که درصدر هیأت عالی‌رتبه سیاسی و اقتصادی به ونزوئلا سفر کرده، استقبال کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85138560/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C