استقبال ایران از پایان عملیات انتقال نفت از نفتکش صافر در سواحل یمن


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- سخنگوی وزارت امور خارجه از عملیات موفق انتقال نفت از نفتکش صافر در آب‌های نزدیک سواحل بندر الحدیده یمن و جلوگیری از نشت نفت استقبال کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85199076/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%81%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84