استقبال از نمایشگاه حب‌الحسین یجمعنا در ماداگاسکار


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- نمایشگاه عکس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات با همکاری و هماهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ماداگاسکار و امور بین الملل این ستاد در دو شهر آنتاناناریو (پایتخت) و شهر مسلمان نشین ماژونگا برگزار شد و مورد استقبال قرار گرفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85210081/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1