استان آذربایجان شرقی در تکاپوی جهش صادرات به روسیه


مسکو- آژانس خبری سیاست خارجی- راهکارها و فرصت های افزایش مبادلات تجاری و جهش صادرات استان آذربایجان شرقی به فدراسیون روسیه شامگاه چهارشنبه در نشست استاندار و فعالان اقتصادی این استان با سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو بررسی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85154928/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87