اساسنامه مرکز هماهنگی ریسک بلایای طبیعی امضا شداساسنامه مرکز هماهنگی ریسک بلایای طبیعی امضا شد
تاشکند- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه گفت: در سفر به ازبکستان اساسنامه مرکز هماهنگی ریسک بلایای طبیعی به تایید وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) رسید و همه وزرا سند را امضا کردند.منبع