از بازگشت روابط دیپلماتیک با عربستان استقبال میکنیم/با قدرت از فلسطین و لبنان حمایت خواهیم کرد


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- وزیرامورخارجه کشورمان در نشست خبری مشترک با وزیرخارجه لبنان گفت:جمهوری اسلامی ایران با قدرت از مقاومت اسلامی لبنان و فلسطین حمایت میکند.منبع