از اخذ تضمین لازم برای پایبندی آمریکا تا پیام مهم ‏آزادسازی منابع ایران


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- به دنبال انتشار بیانیه وزارت خارجه ایران درباره آزادسازی بخشی از دارایی‌های کشورمان در عراق و کره جنوبی و آزادی زندانیان میان ایرانو آمریکا، برخی مسئولان ایرانی، جزئیات بیشتری از این توافق را رسانه‌ای کردند و به تبیین پیام‌های این توافق پرداختند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85195537/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9