ارزیابی‌ها از روند پیشرفت روابط با عربستان سعودی مثبت است


بیروت- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با رئیس پارلمان لبنان با اشاره به تحولات منطقه‌ای، گفت: ارزیابی ما از روند پیشرفت روابط با عربستان سعودی مثبت است و این‌ امر علاوه بر روابط دوجانبه بر تحولات منطقه نیز تاثیرات مثبتی دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85217222/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA