اراک شهری مطمئن برای سرمایه‌گذاری است


اراک – آژانس خبری سیاست خارجی – سفیر کنیا در ایران گفت: اراک از نظر صنعتی شهری زیبا و مطمئن برای افزایش مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85204338/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA