ادعای آمریکا: روسیه از پهپادهای ایرانی برای تخریب و وحشت در اوکراین استفاده کرده است


نیویورک- آژانس خبری سیاست خارجی- لیندا توماس گرینفیلد سفیر و نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل با اصرار بر تکرار ادعاهای پهپادی ضد ایرانی در جنگ اوکراین گفت که روسیه از پهپادهای ایرانی برای تخریب زیرساخت های اوکراین و کشتار و ایجاد وحشت در غیرنظامیان استفاده کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85149252/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86