ادای احترام امیرعبداللهیان به شهدای مقاومت

«حسین امیرعبدالهیان» وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه سفر خود به لبنان، عصر امروز (جمعه ۱۰ شهریورماه) با حضور در «روضه الشهدا» به مقام شهدای مقاومت از جمله عماد مغنیه، جهاد مغنیه، سید مصطفی بدرالدین و شهید علی الزنجانی شهید ایرانی ادای احترام کرد.

منبع: https://www.isna.ir/photo/1402061006849/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA