ادای احترام امیرعبداللهیان به بنیانگذار فقید پاکستان


کراچی – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیرامور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آخرین روز از سفر رسمی خود به پاکستان، با حضور در آرامگاه «محمد علی جناح» رهبر و بنیانگذار فقید این کشور در شهر «کراچی»، ادای احترام کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85188841/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86