اجرای نمایش ضدایرانی دیگر آمریکا برای لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل


نیویورک-آژانس خبری سیاست خارجی-سازمان ملل تا ساعاتی دیگر شاهد اجرای نمایش ضدایرانی دیگر دولت جو بایدن است تا به رغم ادعای رویکرد دیپلماسی، به بهانه حمایت از زنان ایرانی،همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران، رویه ای خطرناک را در این نهاد بین المللی که حتی برای حضور هیاتی از ایران نیز کارشکنی کرده است؛ پایه گذاری کند.منبع