اتهام زنی معاون دبیرکل ناتو به ایران در دیدار با نتانیاهو


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- بنا بر اعلام یک رسانه رژیم صهیونیستی، معاون دبیرکل ناتو در دیدار با نخست وزیر رژیم صهیونیستی با اتهام زنی علیه جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد تا او را متقاعد کند که پیروزی اوکراین بر روسیه در جنگ بین آنها، منافع رژیم اشغالگر را نیز در مقابل ایران تامین خواهد کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85228480/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88