اتاق‌های بازرگانی ایران و کراچی در توسعه اقتصاد و تجارت دو کشور اثرگذارند


کراچی – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیر امور خارجه، اتاق‌های بازرگانی ایران و کراچی را در توسعه اقتصاد و تجارت ایران و پاکستان اثرگذار دانست و گفت: سفارتخانه و سرکنسولگری‌های مختلف ایران برای ارتباط قوی‌تر اتاق‌های بازرگانی استان‌های دیگر جمهوری اسلامی با پاکستان پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85189000/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DA%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1