ابوشریف: رژیم صهیونیستی نمی‌تواند علیه ایران اقدام نظامی کند


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – نماینده جنبش جهاد اسلامی در ایران گفت: رژیم صهیونیستی نمی‌تواند به جنگ علیه ایران اقدام کند زیرا بخش بزرگی از نیروهای نخبه در نیروی هوایی این رژیم خدمت نمی‌کنند و به سربازی نمی‌روند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85202541/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF