ابراز تاسف سخنگوی وزارت امور خارجه از منع تحصیل دختران در دانشگاههای افغانستان


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – سخنگوی وزارت امور خارجه  با ابراز تاسف از خبر تعلیق ادامه تحصیل دختران در دانشگاههای افغانستان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران امیدوار است مسؤلان ذیربط کشور افغانستان سریعا با رفع موانع، زمینه ازسرگیری تحصیلات دانش آموزان و دانشجویان دختر این کشور در تمام مقاطع تحصیلی را فراهم آورند.منبع