ابراز امیدواری امیرعبداللهیان از امضای قرارداد نهایی چابهار با هند


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار سفیر ایران در هند با اظهار خرسندی از پیشرفت‌های اخیر در مذاکرات دو کشور در خصوص چابهار ابراز امیدواری کرد قرارداد نهایی چابهار در آینده نزدیک به امضا برسد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85215442/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7