آیا آلمان‌ها قبول می‌کنند فرزند هیتلر صدر اعظمشان شود؟


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: این چه رفتاری است که فردی که پدرش و خاندانش ده‌ها هزار نفر را در سال‌های حکومت‌شان در ایران به قتل رساندند و در چهل و چند سال پیش میلیون‌ها و میلیاردها دلار از اموال ایران را سرقت کردند، امروز ادعای لیدری مخالفان را داشته باشند.منبع