آمریکا: وجوه آزادشده ایران در روزهای آینده به حساب‌های بانکی قطر منتقل می‌شود


نیویورک- آژانس خبری سیاست خارجی- متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: انتظار داریم وجوه آزاد شده ایران در کره جنوبی در روزهای آینده به حساب های بانکی در قطر منتقل شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85228434/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C