آمریکا، ایران را برای اعدام عاملان شهادت نیروی حافظ امنیت خود تهدید به فشار بیشتر کرد


نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی – وزارت خارجه دولت جو بایدن اجرای احکام اعدام دو عامل شهادت “سیدروح‌الله عجمیان” یکی از نیروهای حافظ امنیت را در ناآرامی های اخیر ایران به شدت محکوم و تهران را برای اجرای این احکام، تهدید به فشار بیشتر کرد.منبع