آمادگی ایران و ماداگاسکار برای تاسیس کمیسیون مشترک همکاری


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- نخست وزیر ماداگاسکار از آمادگی کشورش برای افزایش سطح روابط دوجانبه با ایران در همه زمینه‌ها بخصوص تاسیس کمیسیون مشترک همکاری میان ایران و ماداگاسکار خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85168805/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C