آفریقای جنوبی مقصد اول صادرات کالاهای ایرانی در سرزمین فرصت هاست


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- قائم مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا گفت: اراده‌ ایران برای افزایش تعاملات تجاری با کشورهای آفریقایی در دو سال اخیر سبب شده تا آفریقای جنوبی به مقصد اول صادرات کالاهای ایرانی در آفریقا تبدیل شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85194144/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA