آفریقا، آمریکای لاتین و شرق آسیا؛ حلقه تکمیلی «سیاست همسایگان» دولت

آفریقا، آمریکای لاتین و شرق آسیا؛ حلقه تکمیلی «سیاست همسایگان» دولت

یک کارشناس مسائل منطقه خاطرنشان کرد: سیاست توجه به همسایگان از سوی دولت نیاز به حلقه تکمیلی دارد و به نظر می رسد سفر به آمریکای لاتین، آفریقا و یا شرق آسیا حلقه تکمیلی این سیاست باشد.

حسن لاسجردی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اهداف سفر رئیس جمهور به سه کشور آفریقایی اظهار داشت: از آنجایی که اولویت دولت تقویت روابط با همسایگان بود و تاکنون نیز تلاش کرده سیاست همسایگان در اولویت باشد که در برخی موارد با موفقیت مواجه شده و در موارد دیگر نیاز به کار بیشتری است.
وی تصریح کرد: درحال حاضر سیاست همسایگان نیاز به حلقه تکمیلی و ترمیم کننده دارد آن هم در ارتباط با کشورهایی که با ایران مشکل خاصی ندارند، مانند آمریکای لاتین، آفریقا و یا شرق آسیا که می‌توانند حلقه تکمیلی سیاست همسایگان باشند.
این کارشناس مسائل منطقه همچنین بیان کرد: با توجه به سیاست‌ها و برنامه‌هایی که دولت دنبال می کند باید در ارتباطات خود در حوزه های سیاسی، اقتصادی و… آلترناتیو داشته باشد. این مساله به جایگاه بین المللی و کاستن از فشارهای تحریمی کمک می کند.
لاسجردی در ادامه اظهار داشت: آنچه مهم است اینکه برنامه ریزی و ارتباط به توان دولت بستگی دارد، دولت تلاش کرده با کشورهای مختلف ارتباط داشته باشد اما در نظام سیاسی ما باید به قابلیت‌ها نیز توجه کنیم.
وی افزود: وزارت امور خارجه باید بر روی قابلیت ها و توان کشورها مطالعه دقیق‌تری انجام دهد و بر اساس آنچه نیاز داریم از ظرفیت ها استفاده کنیم. این مقوله باید در کشور تقویت شود.
انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402042113646/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86