آسوشیتدپرس: آمریکا به دنبال استقرار نیروی نظامی در کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز است


نیویورک –  آژانس خبری سیاست خارجی- یک رسانه آمریکایی به نقل از مقامات این کشور اعلام کرد واشنگتن در حال بررسی نظامی مسلح در کشتی های تجاری است که از طریق تنگه هرمز عبور  می کنند تا از توقیف کشتی ها جلوگیری کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85188570/%D8%A2%D8%B3%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AA%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C