آزادی ۹ ملوان زندانی اهل چابهار از زندانهای سریلانکا


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – پیرو رایزنی‌های چند روز قبل وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با همتای سریلانکایی خود در تهران و اعلام آزادسازی زندانیان دو کشور در آینده نزدیک، ۹ تن از ملوانان زندانی ایرانی آزاد شدند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85194586/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%B9-%D9%85%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%84-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7