آزادی۳ زندانی ایرانی در قطر


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- سفیر ایران در قطر از صدور حکم آزادی ۳ زندانی ایرانی در قطر خبر داد و تأکید کرد: در حال رایزنی برای آزادی سایر زندانیان هستیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85216515/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%DB%B3-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1