آزادسازی پول‌های بلوکه شده یا «نفت در برابر غذا»؟


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – آمریکایی‌ها که در دولت قبلی ایران پیشنهاد آزاد شدن یک یا دو میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده کشورمان را در ازای عدم غنی‌سازی بیست درصد می‌دادند اکنون در قبال تبادل زندانیان دو کشور تمامی پول‌های بلوکه شده کشورمان را آزاد خواهند کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85195863/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%BA%D8%B0%D8%A7