آخرین جزئیات و بررسی ابعاد حادثه در سفارت جمهوری آذربایجان در تهران


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- پس از حمله مسلحانه صبح امروز هفتم بهمن ماه به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران و دستگیری فرد مهاجم، پیگیرهای انتظامی و امنیتی به منظور بررسی ابعاد همه جانبه آن توسط نهادها و دستگاه های مختلف آغاز شده است.منبع